ANBI Menu
 • Stichting De Lichtboei

Aanvraag

Criteria voor donaties

Stichting de Lichtboei hanteert een aantal criteria om aanvragen te beoordelen.

 • Stichting de Lichtboei levert bij voorkeur een bijdrage aan een concreet fysiek doel.
 • Steun wordt enkel verleend aan instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk die, bij voorkeur, in het bezit zijn van een ANBI status.
 • Projecten waarbij veel vrijwilligers actief betrokken zijn bij de opzet en uitvoering, hebben een streepje vóór.
 • Bij voorkeur participeert Stichting de Lichtboei in projecten waarvoor meerdere activiteiten of acties worden ondernomen het benodigde bedrag binnen te halen.
 • Bij voorkeur projecten die de toekomstkansen van kansarme(re) kinderen en jongeren verbeteren.
 • De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 5.000 euro en 50.000 euro;
 • Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven. Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden.
 • Projecten in het buitenland neemt Stichting de Lichtboei alleen in behandeling als het initiatief tot contact door de Stichting genomen is.
 • Stichting de Lichtboei biedt geen steun aan individuele personen.
 • Na afronding van een project wordt een evaluatie en verantwoording verwacht als voorwaarde voor bijdrage.
 • Stichting de Lichtboei hecht geen waarde aan vermelding van haar donatie.
 • Stichting de Lichtboei vult geen exploitatietekorten aan en sponsort geen arbeidsplaatsen.
 • Stichting de Lichtboei doet geen investeringen.
 • Aanvragen zonder aanvraagformulier en bijbehorende documenten worden niet in behandeling genomen.

Projecten met een uitgesproken religieuze, culturele of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor een donatie.
Indien u van mening bent dat uw organisatie aan deze criteria  voldoet, dan kunt u met het onderstaande aanvraagformulier een aanvraag indienen bij Stichting de Lichtboei. Graag ontvangen wij deze en bijbehorende stukken digitaal op info@stichtingdelichtboei.nl

Op de pagina "Vergaderdata 2024" vindt u de komende vergaderingen van het bestuur van Stichting de Lichtboei. Wilt u dat uw aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld wordt, dan vragen wij u om deze tenminste tien dagen voor de vergadering in te dienen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 Aanvraagformulier Stichting de Lichtboei (PDF)
 Aanvraagformulier Stichting de Lichtboei (DOCX)
 Algemene voorwaarden (PDF)
 Bestedingsverklaring (DOCX)
 Doorgangsbevestiging (DOCX)
 Evaluatieformulier (DOCX)